Tag: Buddhist Caves

महाड तालुक्यातील कोल गावातील अपरिचित बौद्ध लेणी! Unrecognized Buddhist Caves at Kol Village in Mahad Taluka

खूपच कमी लोकांना माहीत असलेली महाड तालुक्यातील कोल गावातील अपरिचित बौद्ध लेणी.…

Hosted Open Hosted Open