Tag: gadkille

अपरिचित रायगडाचा घेरा ( भाग सहावा ) – अन्नछत्राचं छत्री निजामपूर

अन्नछत्राचं छत्री निजामपूर शिवलंका रायगडाशी संबंधित अनेक आख्यायिका, दंतकथा सांगितल्या जातात. अशीच…

Hosted Open Hosted Open

घनगड: पुण्याजवळील असा किल्ला जो खास कोकणातून येणाऱ्या शत्रूंवर लक्ष्य ठेवण्यासाठी बांधलाय.

घनगड घनगड हा मुळशी तालुक्यातील एकोले गावाजवळ आहे. खरं पाहिले तर घनगडाचा…

Hosted Open Hosted Open