Tag: Tamhini ghat

घनगड: पुण्याजवळील असा किल्ला जो खास कोकणातून येणाऱ्या शत्रूंवर लक्ष्य ठेवण्यासाठी बांधलाय.

घनगड घनगड हा मुळशी तालुक्यातील एकोले गावाजवळ आहे. खरं पाहिले तर घनगडाचा…

Hosted Open Hosted Open

स्वर्गाहुनी सुंदर पुण्याजवळील तामिनी घाट पाहिलाय का? Tamhini Ghat

स्वर्गाहुनी सुंदर असा हा: ताम्हिणी घाट हा भारतातील महाराष्ट्राच्या पश्चिम घाटात स्थित…

Hosted Open Hosted Open