Tag: luni river

तुम्हाला माहित आहे का? भारतात एक अशी नदी आहे जी कधीही समुद्राला मिळत नाही.

आपण शाळेत शिकतो कि कोणतीही उगम पावणारी नदी वाहत जाऊन समुद्राला मिळते.…

Hosted Open Hosted Open